Việc làm 24h

Thông tin, tin tức việc làm 24h, cùng với những kiến thức, kinh nghiệm tìm việc làm nhanh, làm thêm cho sinh viên, và những người tìm việc

ZoonNews.com - Bạn là 1 nhà tuyển dụng sáng suốt bạn cần chú ý một vài nội dung sau đây

ZoonNews.com - Bạn là 1 nhà tuyển dụng sáng suốt bạn cần chú ý một vài nội dung sau đây

Đa số người nhân sự nghĩ, thật dễ để có thể tìm kiếm và hấp dẫn người lao động tài giỏi vào công ty mình. Nhưng trong quá trình tìm việc làm rất là gay gấn giống như hiện nay, bài toán để có thể lựa chọn được những nhân viên phù hợp là điều không dễ một chút nào.

Xem chi tiết

ZoonNews.com - Những kỹ năng tới công việc mà các bạn phải nắm chắc nếu như rất muốn đạt được thành công

ZoonNews.com -  Những kỹ năng tới công việc mà các bạn phải nắm chắc nếu như rất muốn đạt được thành công

Bạn rất mong muốn thành công cá nhân. Các bạn đều hi vọng có một cuộc đời sung sướng, lành mạnh, làm công việc có nghĩa và đạt được tự chủ về kinh tế. Các bạn đều hi vọng tạo sự việc khác hẳn với mọi người, trở nên đặc biệt, có tạo quan niệm tích cực cùng mọi bạn xung quanh mình.

Xem chi tiết
Xem trang < 1 3 4