Home / Việc làm 24h / Những thông tin mới nhất về mức lương tối thiểu hiện nay

Những thông tin mới nhất về mức lương tối thiểu hiện nay

Mức lương tối thiểu hiện nay là mức lương tối thiểu trả cho người lao động bình thường, làm việc trong thời gian một tháng trong điều kiện làm việc bình thường nhất trong xã hội.   Điều đó chứng minh một điều rằng, có rất ít người hiểu bản chất của mức lương tối thiểu. Để giúp bạn có thêm nhiều kiến thức chuyên sâu hơn về mức lương tối thiểu vùng nhất này thì mời bạn có thể bỏ chút thời gian ngắn ngủi cùng chuyên mục tìm hiểu thêm một vài thông tin cung cấp dưới đây.

Thông tin chung về mức lương tối thiểu hiện nay  cho người lao động

mức lương tối thiểu nhất hiện nay

Theo Bộ luật Lao động, mức lương tối thiểu được hiểu như sau:

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất mà người lao động nhận được, mức lương này được đề xuất ra theo quy định của Bộ luật Lao động do Quốc hội Việt Nam ban hành.   Đây là số tiền được trả cho những nhân viên làm việc đơn giản nhất trong xã hội.   Số tiền đó đủ để người lao động tái sản xuất đơn giản ra sức lao động, được nhận bảo hiểm tuổi già và nhận bảo hiểm nuôi con.   Mức lương tối thiểu này được sử dụng như  một sơ sở chính trong kế hoạch thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện các hệ thống khác theo quy định của pháp luật.

Những đặc điểm chính của mức lương tối thiểu là gì?

- Người lao động được hưởng mức lương tối thiểu là lao động đơn giản chưa được đào tạo tay nghề

- Làm việc trong điều kiện làm việc bình thường;

- Cường độ công việc vừa phải, không căng thẳng thần kinh và không hao tốn quá nhiều sức lao động

- Một rổ hàng hóa làm căn cứ xác định mức lương tối thiểu ở những vùng có mức giá trung bình nhất

- Nhu cầu của người lao động là tối thiểu.

Thông tin chính về mức lương tối thiểu nhất hiện nay

Theo thông tin mới nhất thì mức lương tối thiểu nhận được theo vùng trong năm 2017 đã được tiến hành theo nghị định số 153/2016 / ND-CP chính thức được ban hành từ ngày 14/11/2016, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, công ty doanh nghiệp cần phải tuân thủ quy định áp dụng mức lương tối thiểu vùng  theo Điều 3 của nghị định 153 / 2016 / NĐ-CP như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu theo Vùng

 

Vùng 1

3.750.000 đồng/tháng

Vùng 2

3.320.000 đồng/tháng

Vùng 3

2.900.000 đồng/tháng

Vùng 4

2.580.000 đồng/tháng

Các khu vực trong các khu vực 1, 2, 3 và 4 được quy định tại Phụ lục của Nghị định số 153/2016 / NĐ-CP.

Vào ngày 7 tháng 8 năm 2017, Hội đồng lương quốc gia đã hoàn thành mức lương tối thiểu 2018

Mức lương trung bình tăng trong năm 2018 được đề xuất bởi Hội đồng Lương quốc gia đề xuất tăng mức lương tối thiểu từ 180 lên 230 nghìn, tương đương với mức tăng  là khoảng 6,5% so với năm 2017.

Kế hoạch tăng lương tối thiểu 2018 sẽ được đệ trình lên Chính phủ để ban hành Nghị định về mức lương tối thiểu người lao động có thể nhận được trong năm 2018 mới.

Mức lương tối thiểu người lao động nhận được trong năm 2018 là:

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 như sau:

Tên vùng

Mức lương tối thiểu vùng nhận được trong năm 2018

Mức lương tối thiểu vùng nhận được trong năm 2017

%  tăng lên

so với năm 2017

Mức lương tăng lên so với năm 2017

Vùng
I

Lương tối thiểu là 3.980.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu là 3.750.000 đồng/tháng

Tăng 6,1%

Tăng nhiều hơn
230.000 đồng

Vùng
II

Lương tối thiểu là 3.530.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu là 3.320.000 đồng/tháng

Tăng  6,3%

Tăng nhiều hơn
210.000 đồng

Vùng III

Lương tối thiểu là 3.090.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu là  2.900.000 đồng/tháng

Tăng  6,6%

Tăng nhiều hơn
190.000 đồng

Vùng IV

Lương tối thiểu là 2.760.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu là 2.580.000 đồng/tháng

Tăng  7,0%

Tăng nhiều hơn
180.000 đồng

 

Theo nghị định số 141/2017/NĐ-CPBan hành ngày 07/12/2017

Theo nghị định số  153/2016/NĐ-CP

   
 

Bắt đầu từ ngày 01/01/2018

Bắt đầu từ ngày  01/01/2017
 

   

Một vài điều cần lưu ý về mức lương tối thiểu người lao động có thể nhận được hiện nay

mức lương tối thiểu

1. Đối tượng áp dụng:

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Doanh nghiệp được thành lập và quản lý theo Luật Doanh nghiệp.

- Thành phần là Hợp tác xã, hợp tác xã liên hiệp, các tổ hợp tác, hay các trang trại, hộ gia đình,  hoặc cá nhân và các tổ chức khác.

2. Quy chế áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại từng địa bàn hiện nay

- Đối với doanh nghiệp hoạt động ở địa phương nào thì áp dụng mức lương tối thiểu của vùng đó.   Trường hợp có chi nhánh hoặc các khu vực đai lý khác thì các chi nhánh hoặc đơn vị này cần phải áp dụng trả mức lương tối thiểu cho người lao động theo quy định pháp áp dụng mức lương cơ bản thấp nhất tại vùng đó

3. Thông tin về áp dụng mức lương tối thiểu nhất của từng vùng

Mức lương tối thiểu khu vực là mức lương thấp nhất để là cơ sở cho các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, với người lao động thỏa thuận, đàm phán với nhau. Mức lương tối thiểu nhất hiện nay được đưa ra căn cứ trên điều kiện làm việc bình thường, thời gian bình thường là 1 tháng đồng thời hoàn thành đủ định mức loai động hay công việc đã tham gia thỏa thuận.

Yêu cầu chung:

a) Không được phép thấp hơn  mức lương tối thiểu đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất;

b) Cần cao hơn thấp nhất là 7% so với mức lương tối thiểu đối với những người đã hoàn thành quá trình học dạy nghề, như những người đã được cấp bằng, chứng chỉ trung cấp chuyên nghiệp, trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học ,bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ.

mức lương tối thiểu mới hiện nay

Ví dụ, Công ty Hưng Hà tuyển dụng kế toán năm 2017 với:

+ Yêu cầu: phải tốt nghiệp đại học trở lên

+ Nơi làm việc tại quận Thanh Xuân - Hà Nội (tại trụ sở chính của công ty)

=> Công ty Hưng Hà xác định mức lương tối thiểu phải trả cho nhân viên kế toán năm 2017 như sau:

- Địa chỉ làm việc: Quận Thanh Xuân - Hà Nội => Khu 1 theo phụ lục danh mục địa bàn theo Nghị định của số 153/2016 / NĐ-CP.

- Mức lương tối thiểu cho khu vực là : 3.750.000 VND / tháng - nhưng yêu cầu của Công ty đào tạo kế toán yêu cầu kế toán tốt nghiệp cao đẳng trở lên thì phải cộng thêm 7%  của 3.750.000 triệu vào nữa.

=> Do đó mức lương tối thiểu  phải trả cho nhân viên kế toán tại vị trí này sẽ là

3.750.000 + (7% x 3.750.000) = 4.012.500 đồng / tháng

( Mức 4.012.500 VND là mức lương thấp nhất để trả cho những ứng viên dã qua đào tạo thuộc Khu 1 và mức lương thấp nhất tại Khu vực 2 sẽ  là 3.552.400 VND/tháng, và Khu vực 3 là 3.103.000 VND/tháng và Khu vực 4 là 2.760. 600 đồng / tháng)

Lưu ý: Người sử dụng lao động không được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu theo vùng giống như quy định mà Pháp Luật đã ban hành.   Các vi phạm sẽ được áp dụng theo Nghị định số 95/2013/NĐ-CP. 

 4. Doanh nghiệp cần phải làm gì khi mức lương tối thiểu trong năm 2017 cao hơn năm 2016

Xem xét - kiểm tra các tài liệu – giấy tờ dưới đây so với mức lương tối thiểu vùng theo như Nghị định số 153/2016:

(1) Nội dung thỏa thuận trong hợp đồng lao động với người lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc những quy chế từ doanh nghiệp,  doanh nghiệp hợp tác với ban chấp hành công đoàn cơ sở cùng người lao động để tiến hành thỏa thuận cùng xác định chính xác được mức lương phải trả có trong thang lương, có trong hợp đồng, bảng lương một cách phù hợp nhất nhằm đảm bảo tuân thủ đúng theo như quy định từ  pháp luật. Đồng thời đảm bảo trả đúng mức lương tối thiểu nhất hiện nay phù hợp với từng đối tượng người lao động như: Đã qua đào tạo, có chuyên môn, có tay nghề cao, kinh nghiệm làm việc lâu năm,….

(2) Mức lương tham gia những khoản bắt buộc: Người lao động nhận được mức bảo hiểm thấp hơn so với mức lương tối thiểu trong năm 2017, thì cần phải điều chỉnh và gia tăng mức đống.

Ví dụ: Công ty Kế toán Thiên Ưng hoạt động tại khu vực 1:

+ Năm 2016, theo mức lương tối thiểu theo nghị định 122/2015 / NĐ-CP: Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động đã học nghề và được đào tạo là 3.745.000 đồng / tháng. .   Nếu những người tham gia bảo hiểm đống mức từ  3.745.000 VND / tháng đến nhỏ hơn 4.012.500 VND / tháng.

+ Đến năm 2017: Bảo hiểm phải đóng tăng lên mức thấp nhất 4.012.500 đồng / tháng

Từ những năm 2015 về trước,  hầu hết các doanh nghiệp thường sử dụng mức lương tối thiểu nhất hiện nay trong lĩnh vực này để làm căn cứ đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật, nhưng mức lương thực tế họ nhận được thì có thể cao hơn rất nhiều.

Nhưng sang năm 2016, các doanh nghiệp/ Công ty sẽ phải thực hiện đóng mức bảo hiểm bắt buộc đối với cả tiền lương và phụ cấp.  

 5. Khi áp dụng mức lương tối thiểu ở những vùng bắt buộc theo quy định của pháp luật

Tất cả những doanh nghiệp không được phép xóa hay cắt giảm  những chế độ về tiền lương nếu người lao động có làm thêm giờ, tăng ca, hay làm việc tại những điều kiện lao động cực kì độc hại, nặng nhọc,…Các khoản phụ cấp, trợ cấp và tiền thưởng do doanh nghiệp xác định sẽ được ghi rõ trong hợp đồng lao động, hoặc quy chế của doanh nghiệp.

6. Trên đây là quy định về mức lương tối thiểu cho khu vực kinh doanh trong từng khu vực.

mức lương tối thiểu nhất

Mức lương cơ sở (mức lương tối thiểu chung) áp dụng đối với những người làm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, phụ cấp, người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, hội, hội được ngân sách nhà nước tài trợ.   Theo Điều 3 Nghị định số 47/2016 / NĐ-CP sẽ là : 1.210.000 đồng / tháng.   Từ ngày 1/7/2017, áp dụng mức 1.300.000 đồng / tháng (Theo Nghị quyết số 27/2016 / QH14 về dự toán NSNN năm 2017, được thông qua ngày 11/11/2016)

Trên đây là những thông tin mới nhất về mức lương tối thiểu nhất hiện nay  đối với người lao động trong xã hội. Hy vọng thông qua bài viết này người lao động có thể nắm bắt được mức lương tối thiểu nhất mà mình có thể được nhận để không bị hao hụt lợi ích xứng đáng mà mình nhận được khi đi làm việc. Hy vọng bạn có thể nhận được thật nhiều những thông tin hữu ích nhất từ bài viết.